Додела признања

Povodom 20. Oktobra Dana opštine Vrbas, na svečanoj sednici  opštinskog veća  predsednik opštine Vrbas   Predrag Rojević uručio je Radmili Musić , direktorki  Gerontološkog  centra  Vrbas posebno priznanje Gerontološkom centru Vrbas  za izuzetno požrtvovanje, posvećenost I doprinos u borbi protiv Covid-19.

Захвалница

Драги наши,

Много нам значи што сте се сетили нас и помогли нам поклањајући маске, каљаче, визире и остало.

Нисмо заборавили на вас, вашу солидарност и речи подршке.

Велико хвала

СЗР „Cандра“ из Врбаса,

Extreme Intimo,

СЗР „Кешо“ из Врбаса,

Визионарима Србије,

Кнежевић Жељку из Врбаса,

Бојани Поповић из Петроварадина и

Зорици Пиварски из Врбаса.

Хвала на свему, а пре свега на великом срцу и хуманости.

Корисници и колектив Геронтолошког центра Врбас

Новости хитно!

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР ВРБАС
Број: 02-288/1
Датум: 13.03.2020. године
В Р Б А С
М.Тита 34
Тел.. 021/706-232   

ЗАБРАНА  ПОСЕТЕ КОРИСНИЦИМА

УЛАСКА  У  УСТАНОВУ  НЕЗАПОСЛЕНИМ  ЛИЦИМА И ИЗЛАСКА ВАН УСТАНОВЕ КОРИСНИЦИМА

На основу Инструкције Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 021-01-00016/6/2020-05 од дана 11.03.2020. године, Одлуке Комисије за интрахоспиталне инфекције Геронтолошког центра Врбас,  предлога Института за јавно здравље Војводине – због повећања броја оболелих од респираторних инфекција и превенције Корона вируса (SARS-CoV-2) и предлога Интервентног  тима Геронтолошког центра Врбас забрањују се посете корисницима,  улазак у Установу свим незапосленим лицима и излазак ван Установе корисницима.

                                                                          Д и р е к т о р
Радмила Мусић

Информације о здравственом стању корисника у Домском оделењу у Врбасу можете добити на следеће телефоне:

  1. 021/706-232 локал 110 – контакт особа  дежурни радник
  2. 021/706-232 локал 116 – контакт особа др Габриела Бурбах Њаради, лекар
  3. 064/837-57-40 – контакт особа Оливера Лазић, гл.мед.сестра
  4. 064/837-57-59 –контакт особа дежурни радник

Контакт са корисницима у Домском оделењу у Врбасу можете остварити на телефон 021/706-232 локал 105.

Информације о корисницима у Домском оделењу у Куцури можете добити на телефоне:

  1. 021/727-106 – контакт особа  дежурни радник и
  2. 064/837-57-57-контакт особа дежурни радник

На исти број телефона 021/727-106 у Домском оделењу у Куцури можете контактирати са корисницима.

Телефон за контакт Службе социјалног рада на који можете добити информације о корисницима:

  1. 021/706-232 локал 111- контакт особа Натали Војиновић, соц.радник.