Aktuelnosti Vaninstitucionalna zaštita Kontakt Zdravstvena zaštita i nega Fizikalna terapija O nama Ostale usluge Smeštaj Socijalna zaštita Tkačka radionica

fizikalna
Poluzavisni i zavisni korisnici u domu 
u Vrbasu mogu da dobiju i usluge fizioterapeuta (kineziterapija, masaža, prevencija dekubita, foto terapija i dr.) a sve uz pomoć i nadzor stručnih lica.

 

fizikalna1fizikalna3fizikalna2

Klub za fizikalnu terapiju u popodnevnim satima pruža usluge za lokalno stanovni-

štvo i to članovima kluba za stara i odrasla lica kao i odraslim osobama sa invaliditetom.

Sunday the 24th. Developed by Vmackm.