Aktuelnosti Vaninstitucionalna zaštita Kontakt Zdravstvena zaštita i nega Fizikalna terapija O nama Ostale usluge Smeštaj Socijalna zaštita Tkačka radionica

aktuelnosti

 

Odobreni i realizovani projekti i investiciona ulaganja

1) Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijlanu politiku i demografiju dana 26.09.2013. godine je odobrio sredstva za realizaciju projekta „Hoću slobodno u šetnju". Cilj je asfaltiranje unutrašnjih saobraćajnica u krugu objekta Gerontološkog centra Vrbas. Ukupna vrednost radova je 1.797.336,00 dinara, od toga Pokrajinski sekretarijat je izdvojio 1.500.000,00 dinara, a 297.336,00 dinara iz sopstvenih sredstava. Izvođač radova „Put Invest d.o.o." iz Bačkog Petrovca.

 

2) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rešenjem o rasporedu sredstava budžeta Republike Srbije od 11.07.2014. godine odobrilo je 383.923,20 dinara za nabavku opreme za kuhinju – 2 šporeta. Posle sprovedenog postupka javne nabavke ugovor je potpisan sa dobavljačem „Frigo Žika Soko d.o.o." iz Rume

 

3) Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju odobrio je 08.07.2014. godine sredstva u iznosu od 630.000,00 dinara za realizaciju projekta „Za lakši san, za lepši dan". Nabavku od 6 medicinskih kreveta (sa antidekubit dušecima) za stacionare. Posle sprovedenog postupka javne nabavke ugovor je potpisan sa dobavljačem Ortopedija – Novi život iz Beograda

 

 21. decembra 2011 postavljena zvanična web prezentacija Gerontološkog centra - Vrbas

 22. jula 2013 izvršen je redizajn prezentacije.

 U 2011. godini je predviđena dogradnja Gerontološkog centra Vrbas i to:

 Dnevnog centra za stare i osobe sa invaliditetom i Klub za fizikalnu terapiju.

 To će u znatnoj meri doprineti poboljšanju kvaliteta usluga socijalne zaštite za lokalno stanovništvo.

Sunday the 24th. Developed by Vmackm.