Aktuelnosti Vaninstitucionalna zaštita Kontakt Zdravstvena zaštita i nega Fizikalna terapija O nama Ostale usluge Smeštaj Socijalna zaštita Tkačka radionica

 Gerontološki centar Vrbas je ustanova za smeštaj starih i odraslih lica osnovana Odlukom o osnivanju Izvršnog veća AP Vojvodine 30.09.2003. godine. Ustanova nudi smeštaj otvorenog tipa, za 125 korisnika, u dva odvojena objekta : Odeljenju u Vrbasu i odeljenju u Kucuri – naseljenom mestu.

 Odeljenje u Vrbasu ima kapacitet za smeštaj 95 nezavisnih, poluzavisnih i zavisnih korisnika. Poluzavisni i zavisni korisnici odeljenja u Vrbasu kojima je potrebna 24 - časovna nega mogu dobiti usluge lekara opšte prakse, drugu medicinsku negu, usluge fizioterapeuta, frizera, održavanje higijene. Za ugodan boravak pokretnih korisnika u odeljenju u Kucuri na raspolaganju su jednokrevetne i višekrevetne sobe sa lepo uređenim dvorištem i baštom. 

 Pomažemo vam da očuvate kontakt sa porodicom i ugodite sebi što je više moguće. Organizujemo proslave rođendana, literarnu i kreativnu sekciju, tkačku i stolarsku radionicu, takmičenja u boćanju, razne društvene igre, izlete...

vrbas o nama

Istorija zgrade govori da je u svojih stotinak godina postojanja bila privatna bolnica, porodilište i centar  za prihvat izbeglih i raseljenih lica.U poslednjih desetak godina zgrada je u više navrata renovirana i prilagođena kvalitetnom smeštaju korisnika sa različitim potrebama uz pomoć sredstava i podrške Ministarstva rada i socijalne politike i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju.

Oko zgrade je 6.000 m² zelene površine uređeno sa drvećem, baštom i ružičnjakom. Ovakvo okruženje svakodnevno pruža neophodan mir i opuštanje za korisnike i njihove goste. Korisnicima je na raspolaganju regionalni zdravstveni centar, apoteke, pošta, banke i druge institucije do kojih se dolazi brzo ulicama prepunim istorije i zelenila. 

Odeljenje u Kucuri čini prizemna kuća u samom centru naseljenog mesta udaljenom 9 km od Vrbasa.

kucura o nama

Sama zgrada je potpuno obnovljena i opremljena 2008. godine sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju.Objekat ima posebnu kućnu atmosferu i namenjen je smeštaju 30 nezavisnih korisnika kojima su za udoban boravak na raspolaganju jednokrevetne i višekrevetne sobe sa dvorištem i baštom.

Korisnicima su dostupne sve usluge koje pružaju zdravstveni i stručni radnici zaposleni u Gerontološkom centru. 

 Odlukom SO Vrbas, semptembra 2009. godine služba vaninstitucionalne socijalne zaštite ( Klub za stara i odrasla lica i Služba kućne nege i pomoći u kući) propojena je Gerontološkom centru. Danas klub ima 150 članova koji uz simboličnu članarinu imaju prostor za druženje otvoren svakog radnog dana od 8 do 20 časova, subotom od 9 do 14 časova. Aktivnosti kluba za stara i odrasla lica obuhvataju proslave rođendana, igranke, izlete i posete drugim klubovima, društvene igre, gledanje televizije, šahovska takmičenja, likovne kolonije i druge aktivnosti koje prate stručni radnici zaposleni u našoj ustanovi.

Gerontološki centar Vrbas zapošljava 52 radnika organozovanih u 6 službi i to:

- Služba zdravstvene zaštite, nege i higijene.

- Služba socijalnog rada.

- Služba  ishrane.

- Služba opštih, pravnih i tehničkih poslova.

- Služba finansijsko računovodstvenih poslova.

- Služba vaninstitucionalne socijalne zaštite.

U periodu od 2003. do 2006. godine direktor ustanove je bila Radojka Papović. Od 2007. direktor je Radmila Musić.

 

Sunday the 24th. Developed by Vmackm.